Στοιχεία επιχείρησης :

Επωνυμία : LIVADIA AELIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: LIVADIA AELIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα):

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 140786627000

Τηλέφωνο: 2810251123

Email: info@livadiaaeliosae.gr